flag_sk flag_hu flag_uk
logo

O projekte
Ľudia Výsledky


pic02


Vitajte na webových stránkach projektu "Development of webGIS platform based on big-geodata for the Tokaj Wine Region foster cross-border collaboration" (TOKAJGIS, number SKHU/1601/4.1/052), ktorý je riešený Ústavom geografie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s maďarskou Univerzitou Karola Eszterházyho v Egery. Tento projekt je financovaný z programu vzájomnej cezhraničnej spolupráce Interreg. Na tejto stránke prezentujeme naše výskumné aktivity a dosiahnuté výsledky. Obsah tejto web stránky nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálne postavenie Európskej únie.
Abstrakt
Databázy s rôznymi štruktúrami a názvoslovím komplikovali spracovanie GIS dát vo vinárskom regióne, jeho integráciu a prípravu vzájomne výhodných konceptov regionálneho rozvoja, ako aj transparentnosť vývojových snáh. Základnou myšlienkou vytvorenia spoločnej geoinformatickej databázy zo strany Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Eszterházy Károly Univerzity Eger bolo podporiť prezentáciu a spoločný rozvoj vinárskej oblasti založenej na integrácii základných územných dát a vytvorenie spoločnej GIS databázy dvoch členských štátov Európskej Únie.
Cieľom projektu je zhromaždiť odborné skúsenosti a poznatky oboch inštitúcií a uľahčenie spoločných vzdelávacích procesov pomocou prevádzky modulárneho geoinformatického systému vinohradníckej oblasti. Navrhovaný systém je schopný integrovať a vizualizovať štandardizované geopriestorové databázy na oboch stranách hranice a podporovať funkčné regionálne plánovanie, rozvoj, marketing, udržateľné územné plánovanie, riadenie a v neposlednom rade prehlbuje zručnosti z diaľkového prieskumu Zeme a súčasného stavu znalostí oboch inštitúcií.
Activity

activity

Marketing
Plánujeme tlačovú konferenciu na začiatku projektu. V priebehu životného cyklu projektu budú vydané minimálne dve tlačové správy v aspoň dvoch jazykoch (HU a SK). Zorganizujeme záverečný ceremoniál v maďarskej časti tokajského regiónu, kde budú prezentované výsledky projektu. Tieto udalosti sú verejné, prístupné pre širokú verejnosť.

Zadefinovanie štruktúry rozhrania GIS
V tejto aktivite by sme chceli zadefinovať moduly, atribúty a spoločné databázy systému GIS. Vrámci tejto aktivity sa budú vykonávať nasledujúce činnosti: prehľad slovenských a maďarských noriem, zjednotenie údajov a kódových štruktúr, definovanie dátového obsahu.

Testovanie integrácie dát z diaľkového prieskumu zeme
Počas realizácie projektu sú plánované testovacie lety v simulovaných oblastia na Slovensku a v Maďarsku. Dáta z diaľkového prieskumu zeme (multispektrálne snímky, ortofotosnímky) budú spracované pomocou informačných technológií a výsledky budú integrované do GIS prostredia.

Vývoj webového rozhrania
Vývoj webového rozhrania zahŕňa tieto činnosti: konfigurácia databázy (SQL) a softvéru na strane servera, vývoj softvéru pre klientov, vývoj serverového softvéru pre obsluhu mobilnej aplikácie, vývoj aplikácie pre zber dát. Taktiež je naplánovaný test databázovej kompatibility, vývoj klientskej webovej stránky.

Workshopy a stretnutia
Na diskusiu o odborných otázkach sú potrebné tri stretnutia. Členovia riešiteľského tímu navyše zabezpečujú nepretržitý koordináciu postupu on-line videokonferenciami. Výsledky projektu budú prezentované na záverečnej konferencii projektu.

Organizácia letnej školy
V rámci spolupráce sa bude konať aj letná škola diaľkového prieskumu zeme. Účastníci letnej školy získajú prehľad o vývoji databáz GIS, tvorbe webGIS a procesoch diaľkového prieskumu zeme a spracovania údajov nim získaných. Letná škola bude prebiehať v anglickom jazyku.
Výskumné územie

Vinohradnícka oblasť Tokaj

Vinohradnícka oblasť Tokaj sa nachádza v historickom regióne Dolný Zemplín v juhovýchodnej časti Slovenska. Patrí do vinohradníckej oblasti, z ktorej väčšia časť sa nachádza v Maďarsku.
Táto oblasť je tiež najmenšou a najatraktívnejšou vinohradníckou oblasťou Slovenska. Nachádza sa na južných svahoch Zemplínskych vrchov, na ktorých sa pestuje vinič už vyše 2 tisícročia. Oblasť zasahuje do katastrov obcí Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové mesto, Veľká Tŕňa a Viničky.
Tokajská oblasť je jednou z mála oblastí na svete, kde sa pestuje vinič na výrobu prírodných sladkých vín. Tokajské víno sa považuje za elixír večnej mladosti. O tokajských vínach sa všeobecne tvrdí, že majú liečivé účinky. Počiatky vinárstva v oblasti sú známe z obdobia dominancie Rimanov, keď bol región súčasťou Panónie. Po páde Rímskej ríše pokračovali v pestovaní hrozna Slovania. Veľké zásluhy na rozvoji vinohradníctva v tejto oblasti sú pripisované talianskym osadníkom, ktorý v 13. a 14. storočí priniesli nové odrody, napr. Tokaji Furmint, ako aj skúsenosti v pestovaní viniča
V období tureckých vojen v 16. až 17. storočí bola vybudovaná väčšina tokajských pivníc, ktoré slúžili predovšetkým na ochranu obyvateľstva a ako skrýše pre vojenskú korisť.
Postupne sa zlepšuje výrobná technológia tokajských vín a od roku 1560  Fabricius Balázs v latinsko-maďarskom slovníku zavádza termín cibeba (hrozienka). Je to označenie pre hroznové bobule infikované ušľachtilou plesňou Botritis cinerea Persoon, ktorá vzniká pri priaznivom počasí a klimatických podmienkach najmä na tokajských odrodách.
Pamätné kapitoly histórie tokajského vína sú spojené s menami slávnych ľudí, ktorí konzumovali toto víno. Tokajské víno nesmelo chýbať na stole žiadneho panovníka, kráľa, cisára alebo princa. Najznámejší v tomto ohľade boli ruskí cári, ktorí v cárskych pivniciach v Petrohrade vlastnili vzácne staré ročníky tokajského vína. Medzi obdivovateľov tokajských vín patrili aj Anatole France, Voltaire, Cromwell, Napoleon a dokonca Ľudovít XIV. V tomto období tokajské víno dostalo prívlastok - Vinum Regumat - reg vinorum, ktoré v slovenčine znamená víno kráľov - kráľ vín.
Na špecifickú a jedinečnú chuť tokajského vína vplýva množstvo slnečného svitu, ale aj pôda, na ktorej vinič rastie. Vhodné sú najmä pôdy, ktoré vznikli z hornín sopečného pôvodu, schopné veľmi dobre akumulovať teplo. Veľmi dôležitá je úloha počasia, najmä dlhá slnečná jeseň, ktorá umožní, aby boli bobule napadnuté ušľachtilou plesňou Boritris cinerea Persoon a následne vyschli, čím sa vytvoria cibeby potrebné na výrobu kvalitného tokajského vína. Základom pre výrobu tokajských vín sú storočiami overené odrody hrozna - Furmint, Muscat a Lipovina žltá, ktoré sa musia zmiešať v presnom pomere. Medzi ďalšie špecifiká patrí pôvodný technologický proces výroby a dozrievania vín.
Svetoznáma výroba tokajského vína aj dnes pokračuje v bohatej tradícii enológie a vinohradníctva v slovenskej časti tokajského regiónu. Vynikajúcu povesť tokajských vín odzrkadľuje veľké množstvo zlatých a strieborných medailí získaných na významných medzinárodných súťažiach. Návšteva Tokajskej oblasti so starými vínnymi pivnicami, kde môžete ochutnať skutočné tokajské vína dozrievajúce v drevených sudoch niekoľko rokov je zážitok, ktorý si navždy zapamätáte.